skip to Main Content

Mijn kind is iets verloren op school

Verloren voorwerpen worden verzameld in een bak in de eetzaal, nadat ze eerst worden uitgestald aan het raam van de kelder. We willen vragen om alles wat uw kind draagt of meebrengt te naamtekenen. Als u vaststelt dat uw kind iets kwijt is, neem dan zo vlug mogelijk contact op met de school of spoor uw kind aan om eens in de bak van de verloren voorwerpen te gaan kijken. U mag dit trouwens ook zelf komen
doen.

Een doktersbriefje nodig bij ziekte?

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.

Is er opvang voor- en na de schooluren?

De Speelvogel biedt opvang voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Wenst u inlichtingen over de openingsuren, de tarieven, de werking van deze dienst,… dan kan u vrijblijvend contact opnemen met de gemeentelijke coördinator en dit iedere werkdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur op het telefoonnummer 011/73 01 51. Bij de directie kan u eveneens terecht voor een folder met gegevens.

Doen jullie mee aan co-schoolschap?

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap.

Mag een GSM mee naar school?

Op onze school is het gebruik van een GSM verboden! Bij noodgevallen zijn de leerlingen altijd te bereiken via de directie.