skip to Main Content

Instapdata voor kleuters (van 2,5 tot 3 jaar) 

(Klik hier om direct door te gaan naar de inschrijving)

Vanaf 1 maart 2020 starten we met de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021.
Als school moeten wij voor de start van de inschrijvingen het aantal vrije plaatsen meedelen.

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn er:

– in het kleuteronderwijs nog 66 plaatsen vrij
– in het lager onderwijs 68 plaatsen vrij.

Een kleuter kan wettelijk instappen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. De inschrijving kan al eerder gebeuren. Mogen wij vragen om bij elke inschrijving een officieel document (de ISI+-kaart of kids -ID van uw kleuter) mee te brengen dat de identiteit van uw kind bevestigt. Mocht u deze niet in uw bezit hebben, vragen wij het trouwboekje, geboortebewijs, formulier gezinssamenstelling, reispas of inschrijvingsbewijs vreemdelingenregister.

Voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar zijn volgende instapdata voorzien:

– de 1ste schooldag na de zomervakantie
– de 1ste schooldag na de herfstvakantie
– de 1ste schooldag na de kerstvakantie
– de 1ste schooldag van februari
– de 1ste schooldag na de krokusvakantie
– de 1ste schooldag na de paasvakantie
– de 1ste schooldag na O.H. Hemelvaart

Een aantal weken voor elke instapdatum krijgen jullie de kans om – samen met jullie kleuter – een kijkje te komen nemen in onze school. Dit gebeurt op een dinsdagvoormiddag tussen 10.30 uur en 11.30 uur. De ouders krijgen een korte rondleiding en uw kleuter kan even ‘proefdraaien’ in de klas. Ook krijgt u de mogelijkheid om uw kleuter in te schrijven.

Kan u niet op de voorgestelde datum, of bent u pas nieuw in de gemeente, dan kan u altijd een afspraak maken met de directie, telefonisch of via mail.

Hieronder vindt u een tabel met de nodige informatie:

Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mogen kleuters naar school. Dit kan echter alleen op één van onderstaande instapdata. Is uw kleuter al drie jaar of ouder, dan hoeft u geen rekening te houden met de instapdata, maar gelden nog wel de rangordes en capaciteitsnormen zoals vermeld in het schoolreglement. 

Instapdata 2019-2020

Kindjes geboren tot en met… Stappen ten vroegste in na…. Dus vanaf…2 maart 2017 de zomervakantie dinsdag 1 september 2020
4 mei 2017 de herfstvakantie maandag 9 november 2020
6 juli 2017 de kerstvakantie maandag 4 januari 2021
3 augustus 2017 de teldag maandag 1 februari 2021
2 september 2017 de krokusvakantie maandag 22 februari 202120 oktober 2017 de paasvakantie dinsdag 19 april 2021
25 november 2017 Hemelvaart maandag 17 mei 2021

1 maart 2018 na de zomervakantie Woensdag 1 september 2021

Instapdata 2020-2021

Kindjes geboren tot en met… Stappen ten vroegste in na…. Dus vanaf…
1 maart 2018 de zomervakantie dinsdag 1 september 2020
9 mei 2018 de herfstvakantie maandag 9 november 2020
4 juli 2018 de kerstvakantie maandag 4 januari 2021
1 augustus 2018 de teldag maandag 1 februari 2021
22 augustus 2018 de krokusvakantie maandag 22 februari 2021
19 oktober 2018 de paasvakantie dinsdag 19 april 2021
17 november 2018 Hemelvaart maandag 17 mei 2021
1 maart 2019 na de zomervakantie Woensdag 1 september 2021

Is uw kindje later geboren? Dan mag het pas instappen voor het schooljaar 2021-2022.