skip to Main Content

Instapdata voor kleuters (van 2,5 tot 3 jaar) 

(Klik hier om direct door te gaan naar de inschrijving)

Vanaf 1 maart 2020 starten we met de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021.
Als school moeten wij voor de start van de inschrijvingen het aantal vrije plaatsen meedelen.

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn er:

– in het kleuteronderwijs nog 66 plaatsen vrij
– in het lager onderwijs 68 plaatsen vrij.

Een kleuter kan wettelijk instappen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. De inschrijving kan al eerder gebeuren. Mogen wij vragen om bij elke inschrijving een officieel document (de ISI+-kaart of kids -ID van uw kleuter) mee te brengen dat de identiteit van uw kind bevestigt. Mocht u deze niet in uw bezit hebben, vragen wij het trouwboekje, geboortebewijs, formulier gezinssamenstelling, reispas of inschrijvingsbewijs vreemdelingenregister.

Voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar zijn volgende instapdata voorzien:

– de 1ste schooldag na de zomervakantie
– de 1ste schooldag na de herfstvakantie
– de 1ste schooldag na de kerstvakantie
– de 1ste schooldag van februari
– de 1ste schooldag na de krokusvakantie
– de 1ste schooldag na de paasvakantie
– de 1ste schooldag na O.H. Hemelvaart

Een aantal weken voor elke instapdatum krijgen jullie de kans om – samen met jullie kleuter – een kijkje te komen nemen in onze school. Dit gebeurt op een dinsdagvoormiddag tussen 10.30 uur en 11.30 uur. De ouders krijgen een korte rondleiding en uw kleuter kan even ‘proefdraaien’ in de klas. Ook krijgt u de mogelijkheid om uw kleuter in te schrijven.

Kan u niet op de voorgestelde datum, of bent u pas nieuw in de gemeente, dan kan u altijd een afspraak maken met de directie, telefonisch of via mail.

Hieronder vindt u een tabel met de nodige informatie:

Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mogen kleuters naar school. Dit kan echter alleen op één van onderstaande instapdata. Is uw kleuter al drie jaar of ouder, dan hoeft u geen rekening te houden met de instapdata, maar gelden nog wel de rangordes en capaciteitsnormen zoals vermeld in het schoolreglement. 

Instapdata 2020-2021

Instapdata 2021-2022