Het zorgteam, een belangrijk team

Zorg, er is veel om te doen geweest in de media.
Hoe vult onze school 'zorg' in ?
Wij werken rond een centrale spilfiguur: de klasleerkracht
Het schema hieronder verduidelijkt veel.

Zorg-schema

De leden van het zorgteam zijn :

Interne medewerkers
Sandy Eyckens
zorgcoördinator lager onderwijs
Judith Vanhoof
zorgmedewerker kleuterklassen
 
Dirk Vanduffel
directie

 

Externe medewerkers
Het CLB wordt sporadisch uitgenodigd.