Onze leerlingen hebben inspraak op school!

iederen van de viejoolraad

De leerlingenraad (Viejoolraad genoemd) bestaat uit een afvaardiging van twee leerlingen per leerjaar en wordt begeleid door de directeur. De Viejoolraad wil een spreekbuis zijn voor de leerlingen. Via een ideeënbus per klas worden voorstellen, klachten, maar ook de goede dingen die er in onze school zijn, onder de aandacht gebracht. Deze zaken worden dan besproken in de leerlingenraad en via een kleurrijke verslagbrief wordt er terug verslag uitgebracht in de klassen. Soms hangt er in de klassen ook een vraag vanwege de leerlingenraad en dit wordt dan besproken.


Enkele realisaties :

  • Voetbalcompetitie
  • Keuze van de speeltuigen op de speelplaats
  • Een nieuwe naam voor de schoolkrant
  •