Ons veiligheidsbeleid

Ook benieuwd naar ons INFORMATIEVEILIGHEIDS- EN PRIVACYBELEID?
Klik op de tekening om de visietekst te raadplegen.

 

Veiligheidsbeleid - Preventie en veiligheid

1. Organisatie:azd

 1. Sinds 4 augustus 1996 is er de “welzijnswet” met Koninklijke Besluiten betreffende het welzijnsbeleid en preventiediensten. Het schoolbestuur en directie verklaren een dynamisch welzijnsbeleid te willen voeren conform de wettelijke bepalingen en geïnspireerd vanuit het opvoedingsproject. Beleidsverklaring zie aparte link.
 2. Concreet betekent dit voor onze school dat de leerlingen, leerkrachten en andere personeelsleden alsook de bezoekers zich veilig en goed moeten voelen in onze school.
 3. Het is in ieders belang dat de school alle mogelijke inspanningen levert om de veiligheid en het welbevinden van haar leerlingen en personeel te garanderen.
 4. Bij aankoop van nieuwe toestellen of de indienststelling ervan wordt altijd gekeken naar de veiligheid van het product zodat leerlingen en leerkrachten zich ten alle tijde in een veilige omgeving bevinden.
 5. Onze interne preventieadviseur is:
  Ludo Vandael

  preventieadviseur scholengemeenschap
  cpa@sggenegen.be

 Hij werkt nauw samen met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk:
Dr. Evelyne Aerts
Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer

Provikmo afdeling Ikmo
Maastrichtersteenweg 254
3500 Hasselt
011 26 31 71

 

2. Veiligheid van de leer- en werkomgeving: 

http://www.fotosearch.nl/bthumb/CSP/CSP164/k1645968.jpg

 1. Op regelmatige basis worden rondgangen gehouden door de school om alle tekortkomingen ten aanzien van welzijn en veiligheid in een plan te gieten (globaal preventieplan) en zodoende op te lossen (jaaractieplan).
 2. Elk jaar wordt er minstens 1 brandevacutie-oefening gehouden. Door een oefening met brandblussers weten de leerkrachten wat het verschil is tussen een poederblusser en een CO2-blusser en wanneer ze welke moeten gebruiken.
 3. Alle speeltoestellen zijn gekeurd en de toestand van de toestellen wordt op regelmatige basis bijgehouden in een logboek.

3. Gezondheid en hygiëne:Handige hans

 1. Alle personeelsleden krijgen instructies over veiligheid, hygiëne alsook maatregelen bij ongewenst gedrag.
 2. Alle klassen hebben wegwerpdoekjes en een zeepdispensor. Ook de toiletten beschikken hierover, deze worden dagelijks gepoetst.
 3. In onze school is er een algemeen rookverbod.
 4. EHBO-hulpverlener met opleidingsniveau “industrieel hulpverlener” is juf Nicole Brouns en Sabine Winters, zij schoolt zich regelmatig bij.
 5. Onze school beschikt over een “toelating” van het voedselagentschap “FAVV” voor het uitoefenen van activiteiten die vallen onder “gemeenschapskeuken”.
 6. Onze school beschikt over een energieprestatiecertificaat “ECP” van 133,36KWh/m2 wat duidelijk veel gunstiger is dan het gemiddelde in Vlaanderen 213KWh/m2.


4. Milieu:

De opgeslagen poetsproducten bevinden zich buiten het bereik van de kinderen of zitten achter slot, elke leerkracht waakt hierover.


http://www.hemaco.info/milieu_op_school_clip_image004.jpg5. Einddoel:

 1. Het welzijnsbeleid in onze school uitbouwen om minstens te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en maximaal te streven naar een cultuur van “veiligheid, welzijn en gezondheid op school”.

Met opmerkingen of vragen over de veiligheid of het welzijn van uw kind(eren) of personeel kan u steeds terecht bij onze preventieadviseur of bij de directie.