Een beetje info over ons oudercomité

oudercomité

 

Het begrip oudercomité Viejool toelichten, dat doen we graag met de volgende woorden:
Ons oudercomité is een WERKgroep VAN ouders VOOR de ouders van de kinderen van onze school.
Een WERKgroep omdat het belangrijk is dat we SAMEN school maken. SAMEN er voor proberen te zorgen dat iedereen zich goed voelt op de Viejool: zowel leerlingen, leerkrachten als ouders.
VAN ouders VOOR ouders, voor de Viejool is het belangrijk te weten wat er leeft onder jullie. Soms is het gemakkelijker om een collega-mama of papa aan te spreken. Daarom willen we een BRUG vormen tussen jullie en de school, zeker voor de zaken die meerdere leerlingen aanbelangen. Ook heb je binnen het oudercomité de uitgelezen kans om nieuwe mensen te leren kennen.

Wat doen we nu concreet: een zevental keer per jaar houden we een overlegmoment. Op deze momenten is de directie of zijn vertegenwoordiger aanwezig. Op die manier willen wij u informatie & advies geven over diverse onderwerpen en problemen waarmee kleuters, schoolgaande kinderen en hun ouders te maken hebben. We proberen samen op een constructieve manier van gedachte te wisselen. De verslagen van deze vergaderingen worden eveneens op deze site gepubliceerd. Een school heeft altijd NODEN, die niet dadelijk kunnen worden vervuld. Vandaar dat het oudercomité elk jaar de opbrengst van verschillende activiteiten aan de school schenkt.

Deze activiteiten zijn onder andere onze Halloweentocht, het kerstontbijt, de kinderfuif, en sinds enkele jaren verzorgen we voor het teutenhuis de teutentocht. Op deze manier laten we ook ons goed hart zien voor de MS-liga.

Samen met de directie en de leerkrachten proberen wij dan één of meerdere van de noden op te lossen. Enkele voorbeelden van de laatste jaren: fluovestjes, smartborden, turn T-shirts, tussenkomst speeltuigen, inrichting van de klassen, tussenkomst schaatsen, tussenkomst nieuwe banken…

Jullie kunnen de leden van het oudercomité terugvinden hieronder en in de infobrochure (die kan je hier nogmaals downloaden). We zouden ook graag hebben dat er van elke klas - zowel bij de kleuters als bij de leerlingen - minstens één iemand zich geroepen voelt om in het oudercomité te zetelen Voor éénderwelk probleem, advies of tip, spreek ons zeker aan. Aan de poort, via telefoon, via mail, privéberichtjes facebook enz.. Tijdens onze activiteiten dragen de leden van het oudercomité onze T shirts, spreek hen zeker aan.

Je kunt ons bereiken via:
    Contact gegevens op deze webpagina.
    Mailen kan naar oudercomite@viejool.be.
    We zijn ook actief op Facebook.

Naast nieuwe leden zijn wij ook steeds op zoek naar mensen die op één van onze activiteiten een handje willen toesteken. De presentatie gegeven tijdens de infoavond kan je hier nog eens rustig bekijken


mail je ons?oudercomite@viejool.be

www.facebook.com/oudercomiteviejool www.facebook.com/oudercomiteviejool

Hier vind je de verslagen van onze voorbije vergaderingen.
 

12 juli 2017
25 september 2017
10 oktober 2017
21 november 2017
5 februari 2018

 
Download hier onze jaarplanning.

 

LEDENLIJST OUDERCOMITE 2017 – 2018

 

Bart Mertens (Sophie Heyndrickx)
bart.mertens7@proximus.be
0473/557765
Lies (3) - Matthew(KK3) - Dylan

 

Johan Pieters (Annemie Leduc)
johanpieters@scarlet.be
011/736242
Jonne – Nienke – Jitse - Gabriël (KK3)

 

Dirk Vanduffel (Dirk-teur)
directeur@viejool.be
0477/478978

 

Anja Van Oirschot (Rob van de Rijdt)
Meandmykids.anja@gmail.com
0473/890459
Natalie (6)

 

Inge van Dijk (Lucas van Dijk)
ingevandijk@hotmail.be
Donna (1)

  

Conny Aerts (Bart Ulenaers)
Lander (2) - Elena (KK1)

 

Nienke Langenhuysen (Sjors Van Rooj)
Nanne (1)

 

Petula Thyssen (Mario Van Herck)
petula.thyssen@gmail.com
 
Guillaume (1)

  

Mario Van Herck (Petula Thyssen)
mario.vanherck@gmail.com
 
Guillaume (1)

 

Susan van Driel (David Droogmans)
susanvdriel@hotmail.com
 
Jorrit (KK3) - Elina (KK1)

  

Niels Jansen (Femke van den Berg)
nrmjan@hotmail.com
 
Amber (KK2) - Emma - Imke

  

Marnon Huibers (Freddy Heijlen)
Stefanie (3) - Jasper (1) - Maarten (KK2) - Jolien (IK)

  

Peter Creemers (Kathleen Pepels)
Yinthe (1)