Instapdata voor de kleuters

Instapdata voor kleuters (van 2,5 tot 3 jaar)

Vanaf 15 mei 2019 starten we met de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020.
Als school moeten wij voor de start van de inschrijvingen het aantal vrije plaatsen meedelen.
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn er:
- in het kleuteronderwijs nog 55 plaatsen vrij
- in het lager onderwijs 115 plaatsen vrij.
Onze school kent geen capaciteitsprobleem!

Een kleuter kan wettelijk instappen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. 
De inschrijving kan al eerder gebeuren.
Mogen wij vragen om bij elke inschrijving een officieel document (de ISI+-kaart of kids-ID van uw kleuter) mee te brengen dat de identiteit van uw kind bevestigt.
Mocht u deze niet in uw bezit hebben, vragen wij het trouwboekje, geboortebewijs, formulier gezinssamenstelling, reispas of inschrijvingsbewijs vreemdelingenregister.

Voor kleuters tussen 2,5 en 3 jaar zijn volgende instapdata voorzien:
- de 1ste schooldag na de zomervakantie
- de 1ste schooldag na de herfstvakantie
- de 1ste schooldag na de kerstvakantie
- de 1ste schooldag van februari
- de 1ste schooldag na de krokusvakantie
- de 1ste schooldag na de paasvakantie
- de 1ste schooldag na O.H. Hemelvaart

Een aantal weken voor elke instapdatum krijgen jullie de kans om - samen met jullie kleuter - een kijkje te komen nemen in onze school. Dit gebeurt op een vrijdagvoormiddag tussen 10.30 uur en 11.30 uur. 
De ouders krijgen een korte rondleiding en uw kleuter kan even ‘proefdraaien’ in de klas. 
Ook krijgt u de mogelijkheid om uw kleuter in te schrijven.
Kan u niet op de voorgestelde datum, of bent u pas nieuw in de gemeente, dan kan u altijd een afspraak maken met de directie, telefonisch of via mail.
Hieronder vindt u een tabel met de nodige informatie:

kinderen geboren tot en met ...

stappen ten vroegste in na ...

dus vanaf ...

3 maart 2016

de zomervakantie

maandag 3 september 2018

5 mei 2016

de herfstvakantie

maandag 5 november 2018

7 juli 2016

de kerstvakantie

maandag 7 januari 2019

1 augustus 2016

de teldag

maandag 1 februari 2019

11 september2016

de krokusvakantie

maandag 11 maart 2019

23 oktober 2016

de paasvakantie

dinsdag 23 april 2019

3 december 2016

Hemelvaart

maandag 3 juni 2019

Is uw kindje later geboren?
Dan mag het pas instappen voor schooljaar 2019-2020!

Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mogen kleuters naar school. Dit kan echter alleen op één van onderstaande instapdata. Is uw kleuter al drie jaar of ouder, dan hoeft u geen rekening te houden met de instapdata, maar gelden nog wel de rangordes en capaciteitsnormen zoals vermeld in het schoolreglement.

kinderen geboren tot en met ...

stappen ten vroegste in na ...

dus vanaf ...

2 maart 2017

de zomervakantie

maandag 2 september 2019

4 mei 2017

de herfstvakantie

maandag 4 november 2019

6 juli 2017

de kerstvakantie

maandag 6 januari 2020

3 augustus 2017

de teldag

maandag 3 februari 2020

2 september2017

de krokusvakantie

maandag 2 maart 2020

20 oktober 2017

de paasvakantie

dinsdag 20 april 2020

25 november 2017

Hemelvaart

maandag 25 mei2020

Is uw kindje later geboren?
Dan mag het pas instappen voor schooljaar 2020-2021!

Op woensdag 15 mei 2019 organiseren wij een infoavond voor de ouders van kleutertjes die in het schooljaar 2019-2020 mogen instappen. Inschrijven kan dan ook, maar je kan ook steeds een afspraak maken met de directeur om een andere datum af te spreken.